Neft və qaz

Neft və qaz hasilatı sahələrinin ekoloji tələbləri çox yüksəkdir, bu da avadanlıq və ağır proseslər üçün güclü və etibarlı enerji təchizatı tələb edir.

Jeneratör dəstləri, elektrik stansiyası qurğuları və istehsal və istismar üçün lazım olan güc, həmçinin enerji təchizatı kəsildiyi təqdirdə ehtiyat gücünün təmin edilməsi üçün vacibdir və beləliklə əhəmiyyətli maliyyə itkilərinin qarşısını alır.

MAMO sərt mühit üçün işlənmiş mühitlə qarşılaşmaq üçün istiliyi, istiliyi, rütubəti, hündürlüyü və digər şərtləri nəzərə almalı olan avadanlıqları qəbul edir.

Mamo gücü, sizin üçün ən uyğun generator dəstini təyin etməyə kömək edə bilər və neft, qaz quraşdırma üçün möhkəm, etibarlı və ən yaxşı əməliyyat xərcləri ilə işləməlidir.